TWORZYSZ HISTORIĘ

by Anna
Anna

Anna

Jako, że jesteście na naszej trasie praca-dom, czytamy hasła każdego dnia. Zainspirowały mnie nie tyle świetne hasła, co myśl: kto działa na  rzecz wolności wyrażania własnej opinii i kreatywności, a jednocześnie chce inspirować innych? A ich prostota i estetyka podkreślają, że najważniejszy jest tekst i znaczenie, jakie za sobą niosą hasła. Na Facebook’owym profilu Whizbrand pojawił się pomysł, abyśmy to my mogli wymyślać hasła, które pojawią się w oknie PPNT.

I tak oto rozpoczęła się „whiztalkowa” niemalże codzienna „przygoda tworzenia”. Zainspirowaliście, pobudzając do refleksji, a także kreatywnego i twórczego wyrażania swoich myśli w formie krótkich haseł, których zgłosiłam już kilkanaście a może i kilkadziesiąt? W pewnym momencie przestałam już liczyć. Prawdę mówiąc nie przypuszczałam, że moje hasła (Ekstra wersja; Podaj rękę; Śmiej się śmiać; Zagadaj do mnie; Tworzysz historię i inne) będą umieszczone, więc gdy tylko je ujrzałam poczułam ogromną radość i satysfakcję – tak, jakbym wygrała co najmniej milion w totka ;) Oczywiście życzyłabym sobie, aby nadsyłane przeze mnie hasła pobudzały do kreatywnego i twórczego myślenia, wyrażania siebie za pomocą krótkich haseł, sloganów. Miło byłoby, gdyby owe hasła zachęcały do konstruktywnej dyskusji na bieżące tematy, do aktywnego i kreatywnego działania, inspirowania innych do aktywizmu społecznego podejmowanego na rzecz zmiany, nie tylko w swoim życiu, ale przede wszystkim w wymiarze globalnym.

Mam również przekonanie, że idea przedsięwzięcia uświadomi społeczności, że choć jesteśmy różni, to możemy RAZEM w sposób twórczy, aktywny, kreatywny, pracować, pomagać sobie, a nawet znajdować dobre rozwiązania w trudnych i niepewnych sytuacjach. Tym samym dając siłę i odwagę do działania.

Jako mama i nauczycielka, staram się, by każdego dnia pobudzać i prowokować do badania i poznawania świata, eksperymentowania, zadawania pytań, rozwijania wyobraźni czy kształtowania umiejętności komunikacyjnych, czyli odkrywać, wyszukiwać, analizować, wnioskować, interpretować i dokonywać samooceny. By osiągnąć sukces należy nieustannie rozbudzać w sobie: twórczość, aktywność, kreatywność, chęć poszukiwania i odkrywania, rozwijania wyobraźni, zwracanie uwagi na znaczenie i umiejętność życzliwego przekazu własnych odczuć w danym czasie i miejscu. To stanowi bazę do idei mojej codziennej pracy – TAK czyli: T (twórczości) A (aktywności) K (kreatywności) z myślą o innych i dla innych.